"Lex & Allo co." d.o.o.

          11000 , Beograd

          Jug Bogdanova 16


 

            PIB                             100352342

            MATICNI BROJ      17245309

            PDV                            135319934

 

 

           Da pogledate podvrdu, kliknite ovde