Master sistemi:

  Mauer je poznati svetski proizvođač sa tradicijom i iskustvom poslovanja u zapadnoj Evropi

   i u izradi master sistema pogodnih za aerodrome, poslovne prostore, hotele, banke, kao i za stambene objekte.

  Sistemi se rade na zaštićenim ili kodiranim profilima i mogu se dograđivati prema potrebi.

Pogledaj detaljnije: www.mauer.rs